Klachtenregeling

Klachtenregeling

Met ingang van 2017 horen alle zorgverleners in Nederland te voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

Heeft u een klacht over Praktijk Balança dan kunt u die schriftelijk melden via Bianca@infopraktijkbalanca.nl. Ik streef ernaar samen tot een goede oplossing te komen. Mocht dat niet gewenst zijn dan kunt u contact opnemen met NIBIG, waarbij mijn praktijk is aangesloten onder nummer 528835. U kunt dan gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Mocht bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet leiden tot het door u gewenste resultaat, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke, en door het ministerie van VWS erkende, geschilleninstantie. Met ingang van 2018 is mijn praktijk aangesloten bij deze geschilleninstantie. Deze instantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking te komen.

Meer informatie vindt u op www.nibig.nl. Heeft u een klacht dan kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl, zij informeren u over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

 

Reacties zijn gesloten.